Price : $145.00 Hargeisa jama
08-09-15


Samsung Galaxy Tab 3 8GB or 16GB 7" WiFi Android Tablet

Hargeysa


Phone: 063-3747-689

Related ads

kabo

Kabahan waxa isticmalayey 4 bilood waan ka marmay inkastoy yihiin kabo tayo leh Hargeisa

Guri-xaraash-ah

was xaraash waxaad ku iibsan kartaa lacag ka hoosaysa inta uu suuqa ka joogo 25%  ku soo degdeg. Hargeisa

Fashan

Waa tusaale calamada aduunka... kuwa birta calanka lasudho iyo kuwa makhaayadaha...  Hargeisa

Samsung-T535

Ku iib so $320 Hadda! Hargeisa

Laptob

Waa laptop cusub oo qiimo jama Hargeisa