Price : $195.00 Hargeisa jama
08-09-15


$195 HP Stream 11.6" Laptop PCs with 2.16GHz Intel Celeron Processors (Factory Refurbished)

Hargeysa


Phone: 063-3747-689

Related ads

Boats for Sale!

YAMAHA AS-21 Price : 2,500,000JPY Location : Hyogo, Japan Hargeisa

Snappack for sale waa koofiyad iiba

063-4163224 wa kofiyad nadiifa oo si wanaagsan qoraxda kaga ilaalinaysa hadad u bahantahay Fadlan Xiliyadan ba la ila so hadli karaa < 9:00 am / 4:30  pm/ > Hargeisa

Laptob

Waa laptop cusub oo qiimo jama Hargeisa

Spart-parts Xaraash-ah

waxaad ku helaysaa qiimo aad uga hooseeya ka suuqa. Hargeisa