Furniture

Furniture = alaabta guryaha sida Fadhiga, Sariirsha,  kuraastaiyo miiska qadada, koomadiinada, kuraasta raaxada, kuraasa-leexada ah, kuraasta dibada ee cahga ah, iyo damaan qalabka guriga lagu seexdo, ama fadhiista ama wax-lagu gurto, hadba sida aad u-taqaan.
Publish new advertisement

Alaabta-Xaraashka ah