Hargeisa jama
12-04-16


Waa tusaale calamada aduunka... kuwa birta calanka lasudho iyo kuwa makhaayadaha... 

HargeysaRelated ads

Samsung Glry

Ku iibso $390 Hadda! Wholesale. Hargeisa

Samsung Galaxy Tab 3 8GB or 16GB 7" WiFi Android Tablet

Samsung Galaxy Tab 3 8GB or 16GB 7" WiFi Android Tablet Hargeisa

Amazon Tap

Small. Strong. Smart. Amazon Tap is a portable Bluetooth and Wi-Fi enabled speaker that gives you rich, full-range sound. Just tap the microphone button and ask for music, hear news, search for information, order a pizza, and more with the Alexa Voice… Hargeisa

Guri-xaraash-ah

was xaraash waxaad ku iibsan kartaa lacag ka hoosaysa inta uu suuqa ka joogo 25%  ku soo degdeg. Hargeisa

iphone 4S

ku iibso $210 Hadda Hargeisa